re: awsum55

Awsum,
Welcome to the site.  I am liking it so far.  

Dave

daveg, SW Washington & AZ